การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

จากประสบการณ์ดำเนินงาน มายาวนานมามากกว่า 20 ปี

บริการให้คำปรึกษา

ด้านธุรกิจ ด้านงานวิจัยและศึกษา ด้านดำเนินการตามกรอบของพระราขบัญญัติร่วมทุนรัฐและเอกชน

รู้จักเรา!

บริษัทที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคุณ เพื่อความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาด้านดำเนินการตามกรอบของพระราชบัญญัติร่วมทุน รัฐและเอกชน

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยและพัฒนา

ประวัติความเป็นมา

  • ผู้ก่อตั้งเริ่มประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทต่างๆ
  • ผู้ก่อตั้งให้คำปรึกษาในการประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจแก่
    บริษัทและบุคคล
  • ผู้ก่อตั้งได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาและจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้คำปรึกษาและวางแผนงานด้านการพัฒนาพันธมิตร เชิงกลยุทธ์จากภาครัฐและเอกชน ด้วยความจริงใจ จากประสบการณ์ตรงด้วยความชำนาญพิเศษเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1. ยั่งยืนต่อธุรกิจ
การบริการในกลุ่มธุรกิจ ตามมาตราฐานสากลเพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า
2. ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วม
ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน

ทำไมต้องปรึกษาเรา ?

เราเป็นทีมงานมีประสิทธิภาพและมีความชำนาญ มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีขอบเขตการให้บริการกว้างขวาง มีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีเครือข่ายในการทำงาน( Network) กว้าง มีประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็น

 “โอกาสทอง” ของธุรกิจ