We Are Work For You

ConsultantsFor Your Business

About

Department of Business Development

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและที่ปรึกษาทางธุรกิจภายในองค์กรเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความหลากหลายและการพัฒนากลยุทธ์ความหลากหลายและคุณค่าทางวัฒนธรรม

บริการให้คำปรึกษาธุรกิจโดย

“ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด”

เรายินดีบริการให้คำปรึกษาโดย

เข้าร่วมศึกษา จับถึงประเด็นของปัญหา แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมให้กับทุกฝ่าย

Get started with

โครงการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า

ACTIVE CONSULTANTS

อยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุกแง่มุมของโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและงานก่อสร้าง และพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

1 %
TEAM Support
1 %
development
1 %
coordinate
We Are Here For You

Our Energaticn Angels Here

Marketing Coordinator

more

More