MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ รพ.พญาไท 1 การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ รพ.พญาไท 1 การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

 วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับหน่วยงาน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงพยาบาลพญาไท 1 พร้อมตรวจเยี่ยมอาคารร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
 
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยการจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานประเมินอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ  คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” ซึ่ง MEA ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารอย่างต่อเนื่องในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS ในการประเมินการใช้พลังงานที่เหมาะสมในสถานประกอบการต่าง ๆ  จากกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัครในโครงการ ปีที่ 6 ประกอบด้วย ประเภทอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน, ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, มหาวิทยาลัย, โรงเรียน และร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ
 
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอาคารที่ได้ผ่านมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS รับรองเป็นอาคารประหยัดพลังงานในประเภทอาคารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 มีการติดตั้งปั๊ม และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง โดยมีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม 10,802.43 kWh/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 48,610.91 บาท/ปี ช่วยลดการปล่อย CO2 ได้ 4.65 ตัน/ปี พร้อมทั้ง MEA ได้มอบเงินสนับสนุนฯ ตามเงื่อนไขโครงการในอัตราร้อยละ 20 ของเงินลงทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 49,600 บาท 
 
ขณะที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นอาคารประหยัดพลังงานในประเภท อาคารโรงพยาบาลประจำปี 2021 โดยได้ดำเนินมาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม  240,656.44 kWh/ปี ทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า 892,835.39 บาท/ปี จากเงินลงทุน  5,600,000 ล้านบาท ช่วยลดการปล่อย CO2 ประมาณ  103.48  ตัน/ปี พร้อมทั้ง MEA ได้มอบเงินสนับสนุนฯ ตามเงื่อนไขโครงการฯ จำนวนร้อยละ 20 ของเงินลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ให้กับอาคารโรงพยาบาลพญาไท 1 ที่ดำเนินมาตรการจนเป็นผลสำเร็จด้วย
 
MEA จึงขอเชิญชวนอาคารที่สนใจขอรับการประเมินมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้น
 
สอบถามปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และคุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222  โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ) และสามารถติดตามโครงการ ได้ที่ www.facebook.com/MEAAward และ www.meaenergyawards.info  
 
#MEAENERGYAWARDS
#MEASMARTENERGY
#อาคารประหยัดพลังงาน
#Awards
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#โรงพยาบาลพญาไท1
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ที่มา www.mea.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *